Opakování anglické gramatiky pro 7. ročník Zdenka Kolaříková zdenka.kolarikova@mazurska.cz

Cílem kroužku je prohlubování znalostí anglického jazyka. Děti si opakují a procvičují lekce probrané ve vyučování.

Den | Čtvrtek 14:00 - 14:45 Cena: 600,- Kč/pololetí
Keramika pro pokročilé Iva Červeňanská iva.cervenanska@mazurska.cz

Cílem kroužku je děti naučit práci s keramickou hlínou, vytvářet z ní různé výrobky a tím podporovat jejich tvořivost a fantazii.

Den | Středa 13:30 - 15:00 Cena: 1400,- Kč/pololetí
Výtvarný kroužek pro 2. st. Iva Červeňanská iva.cervenanska@mazurska.cz

Rozmanitá činnost umožňuje dětem projevit vlastní fantazii a nápady.Kroužek děti seznámí a naučí je využívat různé výtvarné techniky.

Den | Úterý 14:00 - 15:30 Cena: 1000,- Kč/pololetí
Procvičování z ČJ pro 9.ročník Marta Nekvindová marta.nekvindova@mazurska.cz

Cílem kroužku je osvojovat si český jazyk. Děti si opakují a procvičují učivo probrané ve vyučování.

Den | Úterý 14:00 - 14:45 Cena: 600,- Kč/pololetí
Keramika pro 1. - 2. ročník Dana Fleková dana.flekova@mazurska.cz

Cílem kroužku je děti naučit práci s keramickou hlínou, vytvářet z ní různé výrobky a tím podporovat jejich tvořivost a fantazii.

Den | Úterý 15:15 - 16:45 Cena: 1400,- Kč/pololetí
Florbal pro 2. ročník Lukáš Vachuta zastupce@mazurska.cz

Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům florbalu. Děti se učí pravidla hry, zdokonalují se ve všech florbalových dovednostech, naučí se spolupracovat v týmu a chovat se v duchu Fair play.

Den | Čtvrtek 14:00 - 15:00 Cena: 800,- Kč/pololetí
Florbal pro 3. ročník Lukáš Vachuta zastupce@mazurska.cz

Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům florbalu. Děti se učí pravidla hry, zdokonalují se ve všech florbalových dovednostech, naučí se spolupracovat v týmu a chovat se v duchu Fair play.

Den | Úterý 15:00 - 16:00 Cena: 800,- Kč/pololetí
Florbal pro 4. - 5. ročník Lukáš Vachuta zastupce@mazurska.cz

Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům florbalu. Děti se učí pravidla hry, zdokonalují se ve všech florbalových dovednostech, naučí se spolupracovat v týmu a chovat se v duchu Fair play.

Den | Čtvrtek 15:00 - 16:00 Cena: 800,- Kč/pololetí
Florbal, věk 6 - 9 let Richard Kresta kresta@ddmpraha8.cz

Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům florbalu. Děti se učí pravidla hry, zdokonalují se ve všech florbalových dovednostech, naučí se spolupracovat v týmu a chovat se v duchu Fair play.

Den | Pondělí 14:00 - 15:00 Cena: 1300,- Kč/pololetí
Florbal, věk 10 - 12 let Richard Kresta kresta@ddmpraha8.cz

Cílem kroužku je prohlubovat herní činnosti a zdokonalovat se ve všech florbalových dovednostech.

Den | Pondělí 15:00 - 16:30 Cena: 1500,- Kč/pololetí
Fotbal, věk 4 - 6 let Jiří Zabilanský zabilansky@ddmpraha8.cz

Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům fotbalu. Děti se učí pravidla hry, zdokonalují se ve všech fotbalových dovednostech, naučí se spolupracovat v týmu a chovat se v duchu Fair play.

Den | Úterý 14:00 - 15:00 Cena: 1300,- Kč/pololetí
Fotbal, věk 7 - 10 let Jiří Zabilanský zabilansky@ddmpraha8.cz

Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům fotbalu. Děti se učí pravidla hry, zdokonalují se ve všech fotbalových dovednostech, naučí se spolupracovat v týmu a chovat se v duchu Fair play.

Den | Úterý 15:00 - 16:30 Cena: 1500,- Kč/pololetí
Fotbal, věk 7 - 10 let Jiří Zabilanský zabilansky@ddmpraha8.cz

Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům fotbalu. Děti se učí pravidla hry, zdokonalují se ve všech fotbalových dovednostech, naučí se spolupracovat v týmu a chovat se v duchu Fair play.

Den | Středa 14:00 - 15:00 Cena: 1300,- Kč/pololetí
Fotbal, věk 10 - 15 let Jiří Zabilanský zabilansky@ddmpraha8.cz

Cílem kroužku je prohlubovat herní činnosti a zdokonalovat se ve všech fotbalových dovednostech

Den | Středa 15:00 - 16:30 Cena: 1500,-Kč/pololetí
Kung-fu Stanislav Jurík info@kungfufactory.cz

Cílem kroužku je formou her učit základní pohybové dovednosti, rozvíjet koordinaci pohybu a motorickou paměť. Děti získávají fyzickou kondici, učí se spolupracovat v kolektivu a základní disciplíně.

Den | Středa 15:00 - 16:00
Kung-fu Stanislav Jurík info@kungfufactory.cz

Cílem kroužku je formou her učit základní pohybové dovednosti, rozvíjet koordinaci pohybu a motorickou paměť. Děti získávají fyzickou kondici, učí se spolupracovat v kolektivu a základní disciplíně.

Den | Pátek 13:30 - 15:30
Gymnastika pro děti Lucie Doležalová

Cílem kroužku je všestranný rozvoj lidského těla, udržení zdatnosti, soustředění a ochota spolupracovat. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč a další sportovní prvky.

Den | Čtvrtek 15:00 -16:00 Cena: 1800,- Kč/pololetí
T ball 1. -3. třída Martina Macháčková joudrs.sport@gmail.com

Cílem kroužku je naučit děti hravou a zábavnou formou základům t-ballu. Děti se učí pravidla hry, zdokonalují se ve všech softbalových dovednostech, naučí se spolupracovat v týmu a chovat se v duchu Fair play.

Den | Pátek 14:00 - 15:00 Cena: 800,- Kč/pololetí
Tvořivý kroužek od 4. ročníku Agentura Kroužky info@krouzky.cz

Cílem kroužku je vyzkoušet si práci s papírem, textiliemi, korálky, drátky a přírodním materiálem. Kroužek prohlubuje a podporuje soustředění, trpělivost, pečlivost a kreativitu.

Den | Úterý 14:15 - 15:15 Cena: 1670,- Kč/pololetí
Tvořivý kroužek pro 1. - 3. ročník Agentura Kroužky info@krouzky.cz

Cílem kroužku je vyzkoušet si práci s papírem, textiliemi, korálky, drátky a přírodním materiálem. Kroužek prohlubuje a podporuje soustředění, trpělivost, pečlivost a kreativitu.

Den | Úterý 13:00 - 14:00 Cena: 1670,- Kč/pololetí
Vědecké pokusy pro 1. - 2. ročník Agentura Kroužky info@krouzky.cz

Cílem kroužku je dělat všelijaké pokusy a poznávat přírodní zákonitosti. Děti si prohlubují znalosti fyziky, chemie a práci s mikroskopem.

Den | Čtvrtek 13:30 - 15:00 Cena: ZDARMA
Taneční škola 1.- 4.třídy Iva Langerová manazer@ivalangerova.cz

Cílem kroužku je rozvíjet pohybové kultury, podpořit zdravý tělesný vývoj dětí. Nabízí žádoucí způsob naplnění volného času spolu s pěstováním návyků společenského chování.

Den | Čtvrtek 14:00 - 15:00
Florbal pro 2.třídy Lukáš Panenka rybakova@zsnaslovance.cz

Základní seznámení s pravidly hry, hra somotná s přihlednutím k věku hochů, zlepšování dovedností, důraz na hru fair play

Den | Úterý | Pátek 15,15-16,15 Cena: 600Kč/pololetí
Mažoretky Magdalena Seifová seifova@zsnaslovance.cz

Vytváření tanečních sestav za pomoci hůlek a pomponů, pro dívky od první třídy až do deváté, mnohá vystoupení během školního roku (Vánoční, Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí…)

Den | Pondělí 14:00 - 15:30 Cena: 600Kč/pololetí
Pohybové hry Andrea Lhotáková lhotakova@zsnaslovance.cz

Hodinka plná sportu, běžná pohybová průprava, základy pravidel kolektivních sportovních her, pro děti 1.-4. tříd

Den | Úterý 14:00 - 15:00 Cena: 600Kč/pololetí